Navigation path

Homepage Contatti Mappa del sito

Il diritto d'iniziativa

Trova un'iniziativa

Organizza un'iniziativa

Ulteriori informazioni

  • RSS
Clausola di esclusione della responsabilità: il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.
Titolo: Let me vote
Stato attuale: Ritirata il 29/01/2013
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2012)000006
Data di registrazione: 11/05/2012
Data di pubblicazione della presente traduzione: 10/07/2012
Lingua di registrazione: FR / Altre lingue disponibili: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Oggetto: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Obiettivi principali: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
  • Rappresentante: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Supplente: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Altri membri: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Sito web: Altre lingue disponibili: FR
Allegato: Altre lingue disponibili: FR EN
Bozza di atto giuridico:
Fonti di sostegno e di finanziamento: