Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Let me vote
Aktualni status: Povučena 29/01/2013
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2012)000006
Datum registriranja: 11/05/2012
Datum objave prijevoda 10/07/2012
Jezik registriranja: FR / Drugi dostupni jezici: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Glavni ciljevi: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organizatori/članovi građanskog odbora:
  • Predstavnik: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Zamjenik: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ostali članovi: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Internetska stranica: Drugi dostupni jezici: FR
Prilog: Drugi dostupni jezici: FR EN
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja: