Navigation path

Inicio Contacto Mapa del sitio

Acerca de la Iniciativa Ciudadana Europea

Buscar una iniciativa

Organizar una iniciativa

Más información

  • RSS
Cláusula de exención de responsabilidad: El contenido de esta página es responsabilidad exclusiva de los organizadores de las iniciativas. El texto refleja únicamente la opinión de sus autores y no los puntos de vista de la Comisión Europea. La Comisión no es responsable del uso que se pueda hacer de la información.
Título: Let me vote
Situación actual: Retirada el 29/01/2013
Número de registro de la Comisión: ECI(2012)000006
Fecha de registro: 11/05/2012
Fecha de publicación de la presente traducción: 10/07/2012
Lengua de registro: FR / Otras lenguas disponibles: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Objeto: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Objetivos principales: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Disposiciones de los Tratados que los organizadores consideran pertinentes: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organizadores / Miembros del comité de ciudadanos:
  • Representante: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Sustituto: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Otros miembros: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Web: Otras lenguas disponibles: FR
Anexo: Otras lenguas disponibles: FR EN
Proyecto de acto jurídico:
Fuentes de financiación y apoyo: