Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Let me vote
Nuvarande status: Tillbakadraget den 29/01/2013
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000006
Registreringsdatum: 11/05/2012
Översättningen publicerad den: 03/08/2012
Registreringsspråk: FR / Andra språk: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Ämne: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Viktigaste mål: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Ersättare: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webbplats: Andra språk: FR
Bilaga: Andra språk: FR EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor: