Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Let me vote
Status: Umaknjena 29/01/2013
Evidenčna številka Komisije: ECI(2012)000006
Datum prijave: 11/05/2012
Datum objave prevoda: 03/08/2012
Jezik prijave: FR / Drugi jeziki pobude: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Glavni cilji: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
  • Predstavnik: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Namestnik: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Drugi člani: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Spletna stran: Drugi jeziki pobude: FR
Priloga: Drugi jeziki pobude: FR EN
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore: