Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Let me vote
Aktuálny status: Vzatá späť 29/01/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000006
Dátum registrácie: 11/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 03/08/2012
Jazyk registrácie: FR / Ďalšie dostupné jazyky: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Hlavné ciele: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Náhradník: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ďalší členovia: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: FR
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: FR EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania: