Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Let me vote
Statutul actual: Retrasă la data de 29/01/2013
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2012)000006
Data înregistrării: 11/05/2012
Data publicării acestei traduceri: 03/08/2012
Înregistrată în limba: FR / Alte versiuni lingvistice: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Obiect: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Obiective principale: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Supleant: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Alţi membri: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Site: Alte versiuni lingvistice: FR
Anexă: Alte versiuni lingvistice: FR EN
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare: