Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Let me vote
Obecny status: Wycofano 29/01/2013
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000006
Data rejestracji: 11/05/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 03/08/2012
Język rejestracji: FR / Inne dostępne języki: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Przedmiot: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Główne cele: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Zastępca: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Inni członkowie: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Strona internetowa: Inne dostępne języki: FR
Załącznik: Inne dostępne języki: FR EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania: