Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Let me vote
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 29/01/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000006
Registratiedatum: 11/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 03/08/2012
Taal van registratie FR / Andere talen DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Onderwerp: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Belangrijkste doelen: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Plaatsvervanger: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Andere leden: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Website: Andere talen FR
Bijlage: Andere talen FR EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail