Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Let me vote
Status kurrenti: Irtirata f'din id-data 29/01/2013
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2012)000006
Data tar-reġistrazzjoni: 11/05/2012
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 03/08/2012
Lingwa tar-reġistrazzjoni: FR / Lingwi oħrajn disponibbli: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Suġġett: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Għanijiet ewlenin: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Sostitut: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Membri oħrajn: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Websajt: Lingwi oħrajn disponibbli: FR
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: FR EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament: