Navigation path

Homepage Contatti Mappa del sito

Il diritto d'iniziativa

Trova un'iniziativa

Organizza un'iniziativa

Ulteriori informazioni

  • RSS
Clausola di esclusione della responsabilità: il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.
Titolo: Let me vote
Stato attuale: Ritirata il 29/01/2013
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2012)000006
Data di registrazione: 11/05/2012
Data di pubblicazione della presente traduzione: 03/08/2012
Lingua di registrazione: FR / Altre lingue disponibili: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Oggetto: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Obiettivi principali: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
  • Rappresentante: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Supplente: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Altri membri: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Sito web: Altre lingue disponibili: FR
Allegato: Altre lingue disponibili: FR EN
Bozza di atto giuridico:
Fonti di sostegno e di finanziamento: