Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun sisältö on kokonaan kansalaisaloitteen järjestäjien vastuulla. Tekstit heijastavat ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä eikä niitä voi millään tapaa pitää Euroopan komission näkemyksinä. Komissio ei ole vastuussa mistään tämän sivun tietojen käytöstä.
Nimi: Let me vote
Aloitteen tila: Peruutettu 29/01/2013
Komission rekisteröintinumero: ECI(2012)000006
Rekisteröintipäivä: 11/05/2012
Tämän käännöksen julkaisupäivä: 03/08/2012
Rekisteröintikieli: FR / Muut kieliversiot: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Aihe: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Päätavoitteet: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Perussopimusten kohdat, joihin aloite järjestäjien mukaan perustuu: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Järjestäjät / kansalaistoimikunnan jäsenet:
  • Edustaja: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Varaedustaja: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Muut jäsenet: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Verkkosivusto: Muut kieliversiot: FR
Liite: Muut kieliversiot: FR EN
Säädösluonnos:
Tuki- ja rahoituslähteet: