Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Let me vote
Praegune staatus: Tagasi võetud 29/01/2013
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000006
Registreerimise kuupäev: 11/05/2012
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 03/08/2012
Registreerimiskeel: FR / Muud keeled: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Sisu: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Peamised eesmärgid: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Asendaja: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Teised liikmed: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Veebisait: Muud keeled: FR
Lisa: Muud keeled: FR EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad: