Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Let me vote
Aktuální status: Staženo dne 29/01/2013
Registrační číslo Komise: ECI(2012)000006
Datum registrace: 11/05/2012
Datum zveřejnění tohoto překladu: 03/08/2012
Jazyk registrace: FR / Další jazykové verze: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Téma: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Hlavní cíle: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organizátoři / Členové výboru občanů:
  • Zástupce/zástupkyně: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Náhradník/náhradnice: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ostatní členové: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Internetové stránky: Další jazykové verze: FR
Příloha: Další jazykové verze: FR EN
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory: