Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let me vote
Current status: Withdrawn on 29/01/2013
Commission registration number: ECI(2012)000006
Date of registration: 11/05/2012
Date of publication of this translation: 03/08/2012
Registration language: FR / Other languages available: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Subject-matter: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Main objectives: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Substitute: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Other members: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Website: Other languages available: FR
Annex: Other languages available: FR EN
Draft legal act:
Sources of support and funding: