Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Let me vote
Nuvarande status: Tillbakadraget den 29/01/2013
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000006
Registreringsdatum: 11/05/2012
Översättningen publicerad den: 20/06/2012
Registreringsspråk: FR / Andra språk: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Ämne: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Viktigaste mål: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Ersättare: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webbplats: Andra språk: FR
Bilaga: Andra språk: FR EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor: