Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Let me vote
Status: Umaknjena 29/01/2013
Evidenčna številka Komisije: ECI(2012)000006
Datum prijave: 11/05/2012
Datum objave prevoda: 20/06/2012
Jezik prijave: FR / Drugi jeziki pobude: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Glavni cilji: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
  • Predstavnik: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Namestnik: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Drugi člani: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Spletna stran: Drugi jeziki pobude: FR
Priloga: Drugi jeziki pobude: FR EN
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail