Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Let me vote
Aktuálny status: Vzatá späť 29/01/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000006
Dátum registrácie: 11/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 20/06/2012
Jazyk registrácie: FR / Ďalšie dostupné jazyky: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Hlavné ciele: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Náhradník: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ďalší členovia: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: FR
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: FR EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania: