Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Let me vote
Statutul actual: Retrasă la data de 29/01/2013
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2012)000006
Data înregistrării: 11/05/2012
Data publicării acestei traduceri: 20/06/2012
Înregistrată în limba: FR / Alte versiuni lingvistice: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Obiect: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Obiective principale: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Supleant: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Alţi membri: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Site: Alte versiuni lingvistice: FR
Anexă: Alte versiuni lingvistice: FR EN
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare: