Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Let me vote
Obecny status: Wycofano 29/01/2013
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000006
Data rejestracji: 11/05/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 20/06/2012
Język rejestracji: FR / Inne dostępne języki: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Przedmiot: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Główne cele: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Zastępca: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Inni członkowie: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Strona internetowa: Inne dostępne języki: FR
Załącznik: Inne dostępne języki: FR EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania: