Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Let me vote
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 29/01/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000006
Registratiedatum: 11/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 20/06/2012
Taal van registratie FR / Andere talen DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Onderwerp: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Belangrijkste doelen: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Plaatsvervanger: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Andere leden: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Website: Andere talen FR
Bijlage: Andere talen FR EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen: