Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Let me vote
Status kurrenti: Irtirata f'din id-data 29/01/2013
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2012)000006
Data tar-reġistrazzjoni: 11/05/2012
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 20/06/2012
Lingwa tar-reġistrazzjoni: FR / Lingwi oħrajn disponibbli: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Suġġett: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Għanijiet ewlenin: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Sostitut: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Membri oħrajn: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Websajt: Lingwi oħrajn disponibbli: FR
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: FR EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament: