Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Let me vote
Dabartinis statusas: Atsiimta 29/01/2013
Komisijos registracijos numeris: ECI(2012)000006
Registracijos data: 11/05/2012
Šio vertimo paskelbimo data: 20/06/2012
Registracijos kalba: FR / Kitos kalbos: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Dalykas: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Pagrindiniai tikslai: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
  • Atstovas: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Pavaduotojas: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Kiti nariai: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Interneto svetainė: Kitos kalbos: FR
Priedas: Kitos kalbos: FR EN
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai: