Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Let me vote
Aktuální status: Staženo dne 29/01/2013
Registrační číslo Komise: ECI(2012)000006
Datum registrace: 11/05/2012
Datum zveřejnění tohoto překladu: 20/06/2012
Jazyk registrace: FR / Další jazykové verze: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Téma: Integrare i diritti del cittadino europeo elencati nell'articolo 20§2 TFUE col diritto di votare ad ogni elezione politica nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Hlavní cíle: L'iniziativa intende sviluppare la dimensione politica del progetto europeo rinforzando il sentimento di appartenenza dei cittadini europei ad una comunità di loro scelta ; essa avrà per effetto: - di approfondire il concetto di "cittadinanza europea", e - di facilitare la libera circolazione nell'Unione. Inoltre, tale iniziativa potrebbe contribuire a risolvere il problema della perdita del diritto di voto subita da un numero significativo di cittadini dell'Unione residenti in maniera stabile in Stati membri diversi da quelli di provenienza.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: articolo 20§2; articolo 25 TFUE
Organizátoři / Členové výboru občanů:
  • Zástupce/zástupkyně: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Náhradník/náhradnice: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ostatní členové: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Internetové stránky: Další jazykové verze: FR
Příloha: Další jazykové verze: FR EN
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory: