Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Let me vote
Obecny status: Wycofano 29/01/2013
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000006
Data rejestracji: 11/05/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 20/06/2012
Język rejestracji: FR / Inne dostępne języki: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Przedmiot: Reforzar los derechos establecidos en el artículo 20§2 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al otorgar a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en otro Estado Miembro el derecho a votar en todas las elecciones políticas en su país de residencia en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
Główne cele: El objetivo de la iniciativa es desarrollar la dimensión política del proyecto europeo al reforzar el sentimiento ciudadano de participar en una comunidad de destino. Tendría los siguientes efectos: - Dar carta de naturaleza al concepto de “Ciudadanía de la Unión Europea” - Facilitar la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Además, contribuiría a remediar la pérdida del derecho al voto que sufre en la actualidad un gran número de ciudadanos de la UE al ser residentes de larga duración en otros Estados Miembros.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artículo 25 , Artículo 20§2 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Zastępca: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Inni członkowie: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Strona internetowa: Inne dostępne języki: FR
Załącznik: Inne dostępne języki: FR EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania: