Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Let me vote
Stádas reatha: Tarraingíodh siar an 29/01/2013
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2012)000006
Dáta clárúcháin: 11/05/2012
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 20/06/2012
Teanga chlárúcháin: FR / Teangacha eile atá ar fáil: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Ábhar: Reforzar los derechos establecidos en el artículo 20§2 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al otorgar a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en otro Estado Miembro el derecho a votar en todas las elecciones políticas en su país de residencia en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
Príomhchuspóirí: El objetivo de la iniciativa es desarrollar la dimensión política del proyecto europeo al reforzar el sentimiento ciudadano de participar en una comunidad de destino. Tendría los siguientes efectos: - Dar carta de naturaleza al concepto de “Ciudadanía de la Unión Europea” - Facilitar la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Además, contribuiría a remediar la pérdida del derecho al voto que sufre en la actualidad un gran número de ciudadanos de la UE al ser residentes de larga duración en otros Estados Miembros.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Artículo 25 , Artículo 20§2 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
  • Ionadaí: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Ionadaí malartach: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Baill eile: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Suíomh gréasáin: Teangacha eile atá ar fáil: FR
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: FR EN
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe: