Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Let me vote
Nuvarande status: Tillbakadraget den 29/01/2013
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000006
Registreringsdatum: 11/05/2012
Översättningen publicerad den: 31/05/2012
Registreringsspråk: FR / Andra språk: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Ämne: To strengthen the rights listed in article 20§2 TFEU by granting EU citizens residing in another Member State the right to vote in all political elections in their country of residence, on the same conditions as the nationals of that State.
Viktigaste mål: The goal of the initiative is to develop the political dimension of the European project by reinforcing citizens’ awareness that they share a common destiny. It would have the following effects: - To enhance the concept of European Citizenship; - To facilitate freedom of movement within the EU; In addition, it could contribute to remedying the loss of voting rights presently experienced by a significant number of EU citizens who are long-term residents of other Member States.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Article 25 TFEU, Article 20§2 TFEU
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Ersättare: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webbplats: Andra språk: FR
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor: