Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Let me vote
Aktuálny status: Vzatá späť 29/01/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000006
Dátum registrácie: 11/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 31/05/2012
Jazyk registrácie: FR / Ďalšie dostupné jazyky: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: To strengthen the rights listed in article 20§2 TFEU by granting EU citizens residing in another Member State the right to vote in all political elections in their country of residence, on the same conditions as the nationals of that State.
Hlavné ciele: The goal of the initiative is to develop the political dimension of the European project by reinforcing citizens’ awareness that they share a common destiny. It would have the following effects: - To enhance the concept of European Citizenship; - To facilitate freedom of movement within the EU; In addition, it could contribute to remedying the loss of voting rights presently experienced by a significant number of EU citizens who are long-term residents of other Member States.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Article 25 TFEU, Article 20§2 TFEU
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Náhradník: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ďalší členovia: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: FR
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania: