Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Let me vote
Obecny status: Wycofano 29/01/2013
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000006
Data rejestracji: 11/05/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 31/05/2012
Język rejestracji: FR / Inne dostępne języki: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Przedmiot: To strengthen the rights listed in article 20§2 TFEU by granting EU citizens residing in another Member State the right to vote in all political elections in their country of residence, on the same conditions as the nationals of that State.
Główne cele: The goal of the initiative is to develop the political dimension of the European project by reinforcing citizens’ awareness that they share a common destiny. It would have the following effects: - To enhance the concept of European Citizenship; - To facilitate freedom of movement within the EU; In addition, it could contribute to remedying the loss of voting rights presently experienced by a significant number of EU citizens who are long-term residents of other Member States.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Article 25 TFEU, Article 20§2 TFEU
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Zastępca: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Inni członkowie: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Strona internetowa: Inne dostępne języki: FR
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania: