Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Let me vote
Status kurrenti: Irtirata f'din id-data 29/01/2013
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2012)000006
Data tar-reġistrazzjoni: 11/05/2012
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 31/05/2012
Lingwa tar-reġistrazzjoni: FR / Lingwi oħrajn disponibbli: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Suġġett: To strengthen the rights listed in article 20§2 TFEU by granting EU citizens residing in another Member State the right to vote in all political elections in their country of residence, on the same conditions as the nationals of that State.
Għanijiet ewlenin: The goal of the initiative is to develop the political dimension of the European project by reinforcing citizens’ awareness that they share a common destiny. It would have the following effects: - To enhance the concept of European Citizenship; - To facilitate freedom of movement within the EU; In addition, it could contribute to remedying the loss of voting rights presently experienced by a significant number of EU citizens who are long-term residents of other Member States.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Article 25 TFEU, Article 20§2 TFEU
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Sostitut: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Membri oħrajn: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Websajt: Lingwi oħrajn disponibbli: FR
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament: