Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Let me vote
Pašreizējais statuss: Atsaukta 29/01/2013
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000006
Reģistrācijas datums: 11/05/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 22/06/2012
Reģistrācijas valoda: FR / Citas pieejamās valodas: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Die Rechte des Unionsbürgers ergänzen durch ein Recht zur Teilnahme an jeder politischen Wahl in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, zu denselben Bedingungen wie die Angehörigen dieses Mitgliedstaats.
Galvenie mērķi: Ziel dieser Initiative ist die Entwicklung der politischen Dimension des europäischen Projektes durch die Verstärkung des Gefühls der Bürger der Zugehörigkeit zu einer Schicksalsgemeinschaft; die Initiative würde sowohl das Konzept der Unionsbürgerschaft vertiefen, als auch die Freizügigkeit in der Union erleichtern. Außerdem könnte sie zur Lösung des Problems beitragen, dass eine große Zahl von Bürgern ihr Wahlrecht verlieren, wenn sie auf Dauer in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsstaat leben.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Artikel 25 und 20, Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europïschen Union.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Vietnieks: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Citi locekļi: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas: FR
Pielikums: Citas pieejamās valodas: FR EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti: