Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Let me vote
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 29/01/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000006
Registratiedatum: 11/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 11/06/2012
Taal van registratie FR / Andere talen DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Onderwerp: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Belangrijkste doelen: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Plaatsvervanger: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Andere leden: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Website: Andere talen FR
Bijlage: Andere talen FR EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen: