Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Let me vote
Dabartinis statusas: Atsiimta 29/01/2013
Komisijos registracijos numeris: ECI(2012)000006
Registracijos data: 11/05/2012
Šio vertimo paskelbimo data: 03/08/2012
Registracijos kalba: FR / Kitos kalbos: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Dalykas: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Pagrindiniai tikslai: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
  • Atstovas: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Pavaduotojas: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Kiti nariai: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Interneto svetainė: Kitos kalbos: FR
Priedas: Kitos kalbos: FR EN
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai: