Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Dyrektywa unijna dotycząca dobrostanu krów mlecznych
Nuvarande status: Tillbakadraget den 20/07/2012
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000004
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 15/06/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Ämne: Dyrektywa unijna mająca na celu poprawę dobrostanu 23 milionów europejskich krów mlecznych, stworzenie równych warunków konkurencji i zagwarantowanie podstawowych standardów które umożliwią uzyskanie poprawy, tak jak stało się to w przypadku prawodawstwa dla świń i drobiu.
Viktigaste mål: Chcemy zainspirować i zmobilizować obywateli Europy aby domagali się wprowadzenia konkretnej dyrektywy gwarantującej poprawę dobrostanu krów mlecznych. Wnosząc petycję przed Komisję poprzez ECI (Europejską Inicjatywę Obywatelską), możemy dać wyraz obywatelskiemu pragnieniu zmiany polityki dotyczącej dobrostanu krów mlecznych. Nasza petycja koncentruje się na wprowadzeniu prawodawstwa ukierunkowanego na cztery kluczowe aspekty dobrostanu krów oparte na zasadach unijnego projektu badawczego Welfare Quality®. Są to: dobre warunki bytowe, dobry stan zdrowia, odpowiednia pasza oraz umożliwienie naturalnych zachowań.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EN
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Ersättare: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Webbplats: www.happycows.eu/pl
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 11/04/2012

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Totalt belopp: € 345 567
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.