Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Dyrektywa unijna dotycząca dobrostanu krów mlecznych
Aktuálny status: Vzatá späť 20/07/2012
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000004
Dátum registrácie: 10/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 15/06/2012
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Predmet: Dyrektywa unijna mająca na celu poprawę dobrostanu 23 milionów europejskich krów mlecznych, stworzenie równych warunków konkurencji i zagwarantowanie podstawowych standardów które umożliwią uzyskanie poprawy, tak jak stało się to w przypadku prawodawstwa dla świń i drobiu.
Hlavné ciele: Chcemy zainspirować i zmobilizować obywateli Europy aby domagali się wprowadzenia konkretnej dyrektywy gwarantującej poprawę dobrostanu krów mlecznych. Wnosząc petycję przed Komisję poprzez ECI (Europejską Inicjatywę Obywatelską), możemy dać wyraz obywatelskiemu pragnieniu zmiany polityki dotyczącej dobrostanu krów mlecznych. Nasza petycja koncentruje się na wprowadzeniu prawodawstwa ukierunkowanego na cztery kluczowe aspekty dobrostanu krów oparte na zasadach unijnego projektu badawczego Welfare Quality®. Są to: dobre warunki bytowe, dobry stan zdrowia, odpowiednia pasza oraz umożliwienie naturalnych zachowań.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Náhradník: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Ďalší členovia: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Webová lokalita: www.happycows.eu/pl
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 11/04/2012

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 345 567
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.