Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Dyrektywa unijna dotycząca dobrostanu krów mlecznych
Status kurrenti: Irtirata f'din id-data 20/07/2012
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2012)000004
Data tar-reġistrazzjoni: 10/05/2012
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 15/06/2012
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Suġġett: Dyrektywa unijna mająca na celu poprawę dobrostanu 23 milionów europejskich krów mlecznych, stworzenie równych warunków konkurencji i zagwarantowanie podstawowych standardów które umożliwią uzyskanie poprawy, tak jak stało się to w przypadku prawodawstwa dla świń i drobiu.
Għanijiet ewlenin: Chcemy zainspirować i zmobilizować obywateli Europy aby domagali się wprowadzenia konkretnej dyrektywy gwarantującej poprawę dobrostanu krów mlecznych. Wnosząc petycję przed Komisję poprzez ECI (Europejską Inicjatywę Obywatelską), możemy dać wyraz obywatelskiemu pragnieniu zmiany polityki dotyczącej dobrostanu krów mlecznych. Nasza petycja koncentruje się na wprowadzeniu prawodawstwa ukierunkowanego na cztery kluczowe aspekty dobrostanu krów oparte na zasadach unijnego projektu badawczego Welfare Quality®. Są to: dobre warunki bytowe, dobry stan zdrowia, odpowiednia pasza oraz umożliwienie naturalnych zachowań.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Sostitut: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Membri oħrajn: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 11/04/2012

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90,934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72,755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181,878

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 345,567
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".