Navigation path

Homepage Contatti Mappa del sito

Il diritto d'iniziativa

Trova un'iniziativa

Organizza un'iniziativa

Ulteriori informazioni

  • RSS
Clausola di esclusione della responsabilità: il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.
Titolo: Dyrektywa unijna dotycząca dobrostanu krów mlecznych
Stato attuale: Ritirata il 20/07/2012
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2012)000004
Data di registrazione: 10/05/2012
Data di pubblicazione della presente traduzione: 15/06/2012
Lingua di registrazione: EN / Altre lingue disponibili: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Oggetto: Dyrektywa unijna mająca na celu poprawę dobrostanu 23 milionów europejskich krów mlecznych, stworzenie równych warunków konkurencji i zagwarantowanie podstawowych standardów które umożliwią uzyskanie poprawy, tak jak stało się to w przypadku prawodawstwa dla świń i drobiu.
Obiettivi principali: Chcemy zainspirować i zmobilizować obywateli Europy aby domagali się wprowadzenia konkretnej dyrektywy gwarantującej poprawę dobrostanu krów mlecznych. Wnosząc petycję przed Komisję poprzez ECI (Europejską Inicjatywę Obywatelską), możemy dać wyraz obywatelskiemu pragnieniu zmiany polityki dotyczącej dobrostanu krów mlecznych. Nasza petycja koncentruje się na wprowadzeniu prawodawstwa ukierunkowanego na cztery kluczowe aspekty dobrostanu krów oparte na zasadach unijnego projektu badawczego Welfare Quality®. Są to: dobre warunki bytowe, dobry stan zdrowia, odpowiednia pasza oraz umożliwienie naturalnych zachowań.
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Altre lingue disponibili: EN
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
  • Rappresentante: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Supplente: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Altri membri: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Allegato: Altre lingue disponibili: EN
Bozza di atto giuridico: Altre lingue disponibili: EN
Fonti di sostegno e di finanziamento:

Ultimo aggiornamento: 11/04/2012

Nome dello sponsor Data[1] Importo in EUR[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90.934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72.755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181.878

Importo totale del sostegno e del finanziamento: € 345.567
[1]
Data in cui sono stati ricevuti i contributi. In caso di contributi in natura, indicare la data in cui sono iniziati.
[2]
Importo effettivo dei finanziamenti forniti o valore stimato dei contributi in natura.