Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: ES direktīva par piena govju labturību
Nuvarande status: Tillbakadraget den 20/07/2012
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000004
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 29/06/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Ämne: ES direktīva, lai uzlabotu 23 miljonu piena govju labturību visā Eiropas Savienībā, nodrošinātu vienādas iespējas un garantētu minimālo standartu uzlabošanu līdzīgi kā cūkām un mājputniem.
Viktigaste mål: Mēs cenšamies iedvesmot un apvienot Eiropas iedzīvotājus, lai pieprasītu tādas direktīvas izveidi, kas uzlabotu piena govju labturību. Ar Eiropas iedzīvotāju inicitatīvu, iesniedzot petīciju Eiropas Komisijai, mēs varam izteikt šo iedzīvotāju vēlmes par likumdošanas izmaiņām piena govju labturības jautājumos. Mūsu petīcija ir vērsta uz mērķtiecīgas likumdošanas izveidi, kas ietver četras galvenās govju labturības sfēras, kam pamatā ir ES Labturības® principi: • Labi dzīves apstākļi • Laba veselība • Laba barošana • Atbilstoša uzvedība
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EN
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Ersättare: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Webbplats: Andra språk: EN IT DA NL FI DE PL
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 11/04/2012

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Totalt belopp: € 345 567
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.