Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: ES direktīva par piena govju labturību
Praegune staatus: Tagasi võetud 20/07/2012
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000004
Registreerimise kuupäev: 10/05/2012
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 29/06/2012
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Sisu: ES direktīva, lai uzlabotu 23 miljonu piena govju labturību visā Eiropas Savienībā, nodrošinātu vienādas iespējas un garantētu minimālo standartu uzlabošanu līdzīgi kā cūkām un mājputniem.
Peamised eesmärgid: Mēs cenšamies iedvesmot un apvienot Eiropas iedzīvotājus, lai pieprasītu tādas direktīvas izveidi, kas uzlabotu piena govju labturību. Ar Eiropas iedzīvotāju inicitatīvu, iesniedzot petīciju Eiropas Komisijai, mēs varam izteikt šo iedzīvotāju vēlmes par likumdošanas izmaiņām piena govju labturības jautājumos. Mūsu petīcija ir vērsta uz mērķtiecīgas likumdošanas izveidi, kas ietver četras galvenās govju labturības sfēras, kam pamatā ir ES Labturības® principi: • Labi dzīves apstākļi • Laba veselība • Laba barošana • Atbilstoša uzvedība
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Muud keeled: EN
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Asendaja: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Teised liikmed: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Veebisait: Muud keeled: EN IT DA NL FI DE PL
Lisa: Muud keeled: EN
Õigusakti eelnõu: Muud keeled: EN
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 11/04/2012

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 345 567
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.