Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: ES direktīva par piena govju labturību
Current status: Withdrawn on 20/07/2012
Commission registration number: ECI(2012)000004
Date of registration: 10/05/2012
Date of publication of this translation: 29/06/2012
Registration language: EN / Other languages available: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Subject-matter: ES direktīva, lai uzlabotu 23 miljonu piena govju labturību visā Eiropas Savienībā, nodrošinātu vienādas iespējas un garantētu minimālo standartu uzlabošanu līdzīgi kā cūkām un mājputniem.
Main objectives: Mēs cenšamies iedvesmot un apvienot Eiropas iedzīvotājus, lai pieprasītu tādas direktīvas izveidi, kas uzlabotu piena govju labturību. Ar Eiropas iedzīvotāju inicitatīvu, iesniedzot petīciju Eiropas Komisijai, mēs varam izteikt šo iedzīvotāju vēlmes par likumdošanas izmaiņām piena govju labturības jautājumos. Mūsu petīcija ir vērsta uz mērķtiecīgas likumdošanas izveidi, kas ietver četras galvenās govju labturības sfēras, kam pamatā ir ES Labturības® principi: • Labi dzīves apstākļi • Laba veselība • Laba barošana • Atbilstoša uzvedība
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Other languages available: EN
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Substitute: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Other members: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Website: Other languages available: EN IT DA NL FI DE PL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Last update: 11/04/2012

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90,934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72,755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181,878

Total amount of support and funding: €345,567
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.