Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Una Direttiva Europea sul Benessere delle vacche da latte
Nuvarande status: Tillbakadraget den 20/07/2012
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000004
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 14/06/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Ämne: Una Direttiva europea che migliori il benessere delle 23 milioni di vacche da latte dell’Unione Europea, crei uniformità e garantisca standard minimi, consentendo miglioramenti come si è visto con la legislazione su suini e pollame.
Viktigaste mål: Cerchiamo di ispirare e mobilitare i cittadini a chiedere una direttiva specifica che garantisca il miglioramento del benessere animale per le vacche da latte. Rivolgendoci alla Commissione tramite la Iniziativa dei Cittadini Europei (ECI), possiamo comunicare direttamente il desiderio dei cittadini di cambiare le regole sul benessere di questi animali. La nostra petizione si incentra sulla richiesta di una legislazione mirata che copra le quattro aree chiave del benessere delle vacche basate sui principi del progetto europeo Welfare Quality®: stabulazione adeguata; buona salute; alimentazione corretta; comportamento appropriato.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EN
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Ersättare: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 11/04/2012

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Totalt belopp: € 345 567
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.