Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Lypsylehmien hyvinvoinnin EU-direktiivi
Nuvarande status: Tillbakadraget den 20/07/2012
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000004
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 15/06/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Ämne: EU-direktiivi, jolla parannetaan EU:n 23 miljoonan lypsylehmän hyvinvointia, luodaan oikeudenmukaisemmat markkinat ja taataan vähimmäisvaatimukset jotka edesauttavat parannuksia kuten on nähty sikojen ja siipikarjan lainsäädännön kanssa.
Viktigaste mål: Haluamme innostaa ja mobilisoida Euroopan kansalaisia vaatimaan erityistä direktiiviä, jolla taataan parempi hyvinvointi lypsylehmille. Vetoamalla komissioon ECI:n kautta, voimme välittää kansalaisten toiveet menettelytapojen muutoksista koskien lypsylehmien hyvinvointia. Vetoomuksemme keskittyy saamaan kohdennetut lainsäädännöt, jotka perustuen EU Welfare Quality® periaatteisiin kattavat neljä keskeistä lehmän hyvinvointiin liittyvää aluetta: hyvä asuminen – hyvä terveys – hyvä ruokinta – asianmukainen käyttäytäyminen.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EN
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Ersättare: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 11/04/2012

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Totalt belopp: € 345 567
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.