Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Lypsylehmien hyvinvoinnin EU-direktiivi
Aktuální status: Staženo dne 20/07/2012
Registrační číslo Komise: ECI(2012)000004
Datum registrace: 10/05/2012
Datum zveřejnění tohoto překladu: 15/06/2012
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Téma: EU-direktiivi, jolla parannetaan EU:n 23 miljoonan lypsylehmän hyvinvointia, luodaan oikeudenmukaisemmat markkinat ja taataan vähimmäisvaatimukset jotka edesauttavat parannuksia kuten on nähty sikojen ja siipikarjan lainsäädännön kanssa.
Hlavní cíle: Haluamme innostaa ja mobilisoida Euroopan kansalaisia vaatimaan erityistä direktiiviä, jolla taataan parempi hyvinvointi lypsylehmille. Vetoamalla komissioon ECI:n kautta, voimme välittää kansalaisten toiveet menettelytapojen muutoksista koskien lypsylehmien hyvinvointia. Vetoomuksemme keskittyy saamaan kohdennetut lainsäädännöt, jotka perustuen EU Welfare Quality® periaatteisiin kattavat neljä keskeistä lehmän hyvinvointiin liittyvää aluetta: hyvä asuminen – hyvä terveys – hyvä ruokinta – asianmukainen käyttäytäyminen.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Další jazykové verze: EN
Organizátoři / Členové výboru občanů:
  • Zástupce/zástupkyně: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Náhradník/náhradnice: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Ostatní členové: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Internetové stránky: http://www.happycows.eu/fi
Příloha: Další jazykové verze: EN
Návrh právního aktu: Další jazykové verze: EN
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Poslední aktualizace: 11/04/2012

Jméno sponzora Datum[1] Částka v eurech[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Celková výše podpory a finančních prostředků: € 345 567
[1]
Datum, ke kterému byl příspěvek obdržen. V případě naturálií uveďte datum, ke kterému začaly být poskytovány.
[2]
Objem finančních prostředků nebo odhadovaná hodnota naturálií.