Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Directiva Europea sobre el Bienestar de las Vacas Lecheras
Nuvarande status: Tillbakadraget den 20/07/2012
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000004
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 01/06/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Ämne: La creación de una Directiva Europea para mejorar el bienestar de los 23 millones de vacas lecheras existentes en la UE, crear unas reglas de juego comunes y garantizar unos estándares mínimos que permitan mejoras como las que ya se han conseguido con la legislación relacionada con cerdos y pollos.
Viktigaste mål: Tratamos de animar y movilizar a los ciudadanos europeos para que pidan una Directiva específica destinada a garantizar un mayor bienestar para las vacas lecheras. Gracias a esta petición a la Comisión Europea mediante la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), podemos transmitir el interés de los ciudadanos en reformar las políticas sobre bienestar de las vacas destinadas a la producción láctea. Nuestra petición se centra en la creación de una legislación concreta que cubra cuatro áreas claves para mejorar la vida de las vacas lecheras, según los principios establecidos en el proyecto europeo Welfare Quality® : buen alojamiento, buena salud, buena alimentación y capacidad de desarrollar un comportamiento natural.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EN
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Ersättare: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Webbplats: Andra språk: EN IT DA NL FI DE PL
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 11/04/2012

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Totalt belopp: € 345 567
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.