Navigation path

screen.0.navi.icon.home screen.0.navi.icon.contact screen.0.navi.icon.sitemap

screen.0.navi.caption.about

screen.0.navi.caption.find

screen.0.navi.caption.launch

  • RSS
screen.8.disclaimer
screen.8.table.label.title EU-direktiv om velfærd for malkekøer
screen.8.table.label.status screen.8.text.withdrawnOn
screen.8.table.label.registrationNumber ECI(2012)000004
screen.8.table.label.registrationDate 10/05/2012
screen.8.table.label.translationPublicationDate 14/06/2012
screen.8.text.originalLanguage EN / screen.8.text.otherLanguages CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
screen.8.table.label.subject Et EU-direktiv, som vil forbedre velfærden for EU’s 23 millioner malkekøer, skabe lige vilkår og garantere minimumsstandarder for forbedringer, som man har set det med lovgivningen for svin og fjerkræ.
screen.8.table.label.objectives Vi vil inspirere og mobilisere europæiske borgere til at kræve et særligt direktiv, som garanterer bedre velfærd for malkekøer. Gennem det Europæiske Borgerinitiativ og underskriftsindsamlingen kan vi formidle europæiske borgeres ønske om bedre dyrevelfærd med udgangspunkt i de fire velfærdsprincipper i EU Welfare Quality®: God opstaldning –Godt helbred – God fodring – Hensigtsmæssig adfærd.
screen.8.table.label.treaties screen.8.text.otherLanguages EN
screen.8.table.label.committee
  • screen.8.table.label.representative Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • screen.8.table.label.substitute Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • screen.8.table.label.otherMembers Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
screen.8.table.label.website http://www.happycows.eu/da
screen.8.table.label.annex screen.8.text.otherLanguages EN
screen.8.table.label.legalAct screen.8.text.otherLanguages EN
screen.8.table.label.fundingSource

screen.8.label.lastUpdate 11/04/2012

screen.8.table.label.sponsorName screen.8.table.label.donationDate[1] screen.8.table.label.donationInEuro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755

screen.8.label.totalValidatedAmount € 345 567
[1]
screen.8.footnote.2
[2]
screen.8.footnote.1
screen.8.label.fundingDocument Data Capture Concerns.doc (19968 bytes)