Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: EU-direktiv om velfærd for malkekøer
Nuvarande status: Tillbakadraget den 20/07/2012
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000004
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 14/06/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Ämne: Et EU-direktiv, som vil forbedre velfærden for EU’s 23 millioner malkekøer, skabe lige vilkår og garantere minimumsstandarder for forbedringer, som man har set det med lovgivningen for svin og fjerkræ.
Viktigaste mål: Vi vil inspirere og mobilisere europæiske borgere til at kræve et særligt direktiv, som garanterer bedre velfærd for malkekøer. Gennem det Europæiske Borgerinitiativ og underskriftsindsamlingen kan vi formidle europæiske borgeres ønske om bedre dyrevelfærd med udgangspunkt i de fire velfærdsprincipper i EU Welfare Quality®: God opstaldning –Godt helbred – God fodring – Hensigtsmæssig adfærd.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EN
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Ersättare: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 11/04/2012

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Totalt belopp: € 345 567
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.