Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: EU-direktiv om velfærd for malkekøer
Obecny status: Wycofano 20/07/2012
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000004
Data rejestracji: 10/05/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 14/06/2012
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Przedmiot: Et EU-direktiv, som vil forbedre velfærden for EU’s 23 millioner malkekøer, skabe lige vilkår og garantere minimumsstandarder for forbedringer, som man har set det med lovgivningen for svin og fjerkræ.
Główne cele: Vi vil inspirere og mobilisere europæiske borgere til at kræve et særligt direktiv, som garanterer bedre velfærd for malkekøer. Gennem det Europæiske Borgerinitiativ og underskriftsindsamlingen kan vi formidle europæiske borgeres ønske om bedre dyrevelfærd med udgangspunkt i de fire velfærdsprincipper i EU Welfare Quality®: God opstaldning –Godt helbred – God fodring – Hensigtsmæssig adfærd.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Inne dostępne języki: EN
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Zastępca: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Inni członkowie: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Strona internetowa: http://www.happycows.eu/da
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego: Inne dostępne języki: EN
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2012

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 345 567
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego