Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: EU-direktiv om velfærd for malkekøer
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 20/07/2012
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000004
Registratiedatum: 10/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 14/06/2012
Taal van registratie EN / Andere talen CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Onderwerp: Et EU-direktiv, som vil forbedre velfærden for EU’s 23 millioner malkekøer, skabe lige vilkår og garantere minimumsstandarder for forbedringer, som man har set det med lovgivningen for svin og fjerkræ.
Belangrijkste doelen: Vi vil inspirere og mobilisere europæiske borgere til at kræve et særligt direktiv, som garanterer bedre velfærd for malkekøer. Gennem det Europæiske Borgerinitiativ og underskriftsindsamlingen kan vi formidle europæiske borgeres ønske om bedre dyrevelfærd med udgangspunkt i de fire velfærdsprincipper i EU Welfare Quality®: God opstaldning –Godt helbred – God fodring – Hensigtsmæssig adfærd.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Andere talen EN
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Plaatsvervanger: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Andere leden: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Bijlage: Andere talen EN
Wetgevingsvoorstel: Andere talen EN
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 11/04/2012

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90.934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72.755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181.878

Totaalbedrag steun en financiering: € 345.567
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura