Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: EU-direktiv om velfærd for malkekøer
Praegune staatus: Tagasi võetud 20/07/2012
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000004
Registreerimise kuupäev: 10/05/2012
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 14/06/2012
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Sisu: Et EU-direktiv, som vil forbedre velfærden for EU’s 23 millioner malkekøer, skabe lige vilkår og garantere minimumsstandarder for forbedringer, som man har set det med lovgivningen for svin og fjerkræ.
Peamised eesmärgid: Vi vil inspirere og mobilisere europæiske borgere til at kræve et særligt direktiv, som garanterer bedre velfærd for malkekøer. Gennem det Europæiske Borgerinitiativ og underskriftsindsamlingen kan vi formidle europæiske borgeres ønske om bedre dyrevelfærd med udgangspunkt i de fire velfærdsprincipper i EU Welfare Quality®: God opstaldning –Godt helbred – God fodring – Hensigtsmæssig adfærd.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Muud keeled: EN
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Asendaja: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Teised liikmed: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Lisa: Muud keeled: EN
Õigusakti eelnõu: Muud keeled: EN
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 11/04/2012

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 345 567
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.