Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: EU-direktiv om velfærd for malkekøer
Nuværende status: Trukket tilbage den 20/07/2012
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2012)000004
Registreringsdato: 10/05/2012
Oversættelse offentliggjort den: 14/06/2012
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Emne: Et EU-direktiv, som vil forbedre velfærden for EU’s 23 millioner malkekøer, skabe lige vilkår og garantere minimumsstandarder for forbedringer, som man har set det med lovgivningen for svin og fjerkræ.
Vigtigste målsætninger: Vi vil inspirere og mobilisere europæiske borgere til at kræve et særligt direktiv, som garanterer bedre velfærd for malkekøer. Gennem det Europæiske Borgerinitiativ og underskriftsindsamlingen kan vi formidle europæiske borgeres ønske om bedre dyrevelfærd med udgangspunkt i de fire velfærdsprincipper i EU Welfare Quality®: God opstaldning –Godt helbred – God fodring – Hensigtsmæssig adfærd.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Andre tilgængelige sprog: EN
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
  • Repræsentant: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Stedfortræder: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Øvrige medlemmer: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN
Udkast til retsakt: Andre tilgængelige sprog: EN
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 11/04/2012

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90.934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72.755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181.878

Samlet beløb: € 345.567
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.