Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: EU-direktiv om velfærd for malkekøer
Настоящ статус: Оттеглена на 20/07/2012
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2012)000004
Дата на регистрация: 10/05/2012
Дата на публикуване на този превод: 14/06/2012
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Предмет: Et EU-direktiv, som vil forbedre velfærden for EU’s 23 millioner malkekøer, skabe lige vilkår og garantere minimumsstandarder for forbedringer, som man har set det med lovgivningen for svin og fjerkræ.
Основни цели: Vi vil inspirere og mobilisere europæiske borgere til at kræve et særligt direktiv, som garanterer bedre velfærd for malkekøer. Gennem det Europæiske Borgerinitiativ og underskriftsindsamlingen kan vi formidle europæiske borgeres ønske om bedre dyrevelfærd med udgangspunkt i de fire velfærdsprincipper i EU Welfare Quality®: God opstaldning –Godt helbred – God fodring – Hensigtsmæssig adfærd.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Други достъпни езици: EN
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Заместник: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Други членове: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Уебсайт: http://www.happycows.eu/da
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт: Други достъпни езици: EN
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 11/04/2012

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 345 567
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.